Bambusa tuldoides 花眉竹  

Bambusa tuldoides 花眉竹 禾本科 (2008-02-08)

Bambusa tuldoides 花眉竹  

Bambusa tuldoides 花眉竹 禾本科 (2008-02-08)